September månads projekt

september, 2019

November månads projekt, 100 000 kr, går till stöd åt fattiga i små byar i Nicaragua. Indianerna har blivit internflyktingar i sitt
eget land. Moravakyrkan har församlingar i byarna och de stöttar med trygghet på plats, med utbildning i mänskliga rättigheter,
hur de ska hjälpa sina oroliga barn, lära sig nya sätt att odla osv. Det är Equmeniakyrkan som ansvarar för månadens projekt.