September månads projekt

september, 2017

50 000 kronor går till Argentina. I staden Salta i norra Argentina drivs sedan flera år ett framgångsrikt Antidrogprojekt.
Salta är en stor stad på nära 600.000 invånare. På Centret jobbar professionellt med samtal och psykologhjälp.
Centret bygger i hög grad på volontärer, d.v.s. frivilliga arbetskrafter. Medlen går till driften av Centret, men även till
de personella resurser man behöver anskaffa, se bild. Här är Kurt Larsson verksam. 
30 000 kronor går till Sydafrika. Omkring 1,5 miljoner barn i Sydafrika har mist sina föräldrar i aids. Här finns Centret
“Give a child a family”, som erbjuder professionell hjälp till ande, kropp och själ i en kärleksfull miljö med rådgivning,
terapi och varm gemenskap. Man har fått se många illa åtgångna barn bli upprättade. Omkring 100 barn finns varje år
på centrat. Barnen bor där i cirka sex månader innan de placeras i fosterhemsfamiljer. Välutbildade socialassistenter
är anställda för att stötta barnen.  Även här finns personal från Götene, Anna-Karin Öhrnstedt. 
Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.