September månads projekt

september, 2014

I september går 40 000 kronor till ett projekt som arbetar med barns rättigheter i Kambodja. Barns behov är mycket eftersatt och många blir slagna eller utsätts för sexuella övergrepp. Genom "Voice of Children" arbetar man med att förändra samhällets syn genom att utbilda 250 personer som sedan utbildar föräldrar ute i byarna. Man utbildar också lokala biståndsorganisationer om barns rättigheter. Arbetet har pågått något år och har hittills varit framgångsrikt. 

25 000 kronor går till microlån i Kenya. Staden Kimilli har 45.000 invånare med en arbetslöshet på nära 70% och för kvinnorna betydligt högre. Genom Deliverance Church, den lokala kyrkans försorg kommer 20-25 kvinnor kunna låna motsvarande 1.000 kronor vardera för att köpa in kläder och andra förnödenheter för att sedan sälja dem. Kanske hyra en symaskin för att sy och liknande projekt. Överskottet kan man sedan leva på och då varje familj består av i genomsnitt åtta personer räknar vi med att upp mot 160 persomer skall få sin försörjning genom eget arbete som möjliggörs genom dessa medel. 

25 000 kronor går till ett byutvecklingsprojekt i Swaziland. Landsbygdsbefolkningen i Swaziland lever som regel under ytterst enkla förhållanden. 65% lever under FN:s fattigdomsgräns. Rent vatten är en bristvara. För de flesta familjer är det omöjligt att bekosta en yrkesutbildning. Genom Swazi Aid hjälper vi utsatta familjer genom att bygga förskola, genomföra vattenprojekt, bygga enkla bostadshus och stödja ungdomar till högre yrkesutbildning,

10 000 kronor går till ett flyktingläger i Thailand-Burma. Vi har kontakter med burmesiska flyktingar som lever i flyktingläger i Thailand. Behoven är stora och pengarna är avsedda att skapa gemenskap mellan människor och ett drägligare liv.

Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.