Oktober månads projekt

oktober, 2018

30 000 kronor går till hjälp för gatubarn i Indiden. Där lever många gatubarn ett utsatt liv vid järnvägen.
Vår partner där ASSI ger många barn möjlighet att bryta upp från det hårda livet genom att ge dem ett
tryggt boende, vård och omsorg samt utbildning. Varje år lyckas ASSI förändra livet för flera hundra gatu-
barn. Utbildning ges också till några tusen av gatubarnen. Se bild.

25 000 kronor går till ett projekt som arbetar mot människohandel i Europa.

25 000 kronor går till hjälp åt äldre och spädbarn i Västra Kenya. Det blir till matpaket, medicin, filtar och
kläder samt bidrag till skolavgifter. Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.