Oktober månads projekt

oktober, 2017

I oktober går 60 000 kronor till Argentina. I staden Salta i norra Argentina drivs sedan flera år ett framgångsrikt Antidrogprojekt. Salta är en stor stad på nära 600.000 invånare. På Centret jobbar professionellt med samtal och psykologhjälp. Centret bygger i hög grad på volontärer, d.v.s. frivilliga arbetskrafter. Medlen går till driften av Centret, men även till de personella resurser man behöver anskaffa. Här är Kurt Larsson verksam. 

20 000 kronor går till Central Afrikanska Republiken. Att vara kvinna och ta hand om familjen i Central Afrikanska Republiken är inte enkelt, då landet i hög grad präglas av interna stridigheter, vilket gör vardagen till en farlig plats. Här finns Evangeliska Frikyrkan, som Korskyrkan samarbetar med på plats med mödravård, samt medicin och kirurgi, för att kunna lindra nöden. Se bild. Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.