November månads projekt

november, 2019

I november går 100 000 kronor till Mercy Ships. Världens största civila sjukhusfartyg seglar till afrikanska
länder för att erbjuda befolkningen gratis sjukvård och livsviktig information om hälsa. Alla ombord är
volontärer och betalar sin resa själva. Det är Svenska Kyrkan som ansvarar för månadens projekt.