November månads projekt

november, 2015

I november går 32 000 kronor till en skola i ett indiansamhälle norr om Quito, Equador. Det är den enda skolan i samhället där även
grannsamhällets barn får gå. En del av pengarna finansierar byggandet av två nya skolsalar samt upprustning av lekparken.

32 000 kronor går till en skola i Guayaquil, Equador, som heter Telmo Marquina. Pengarna används till stipendier åt mindre
bemedlade barns skolgång. Bilden ovan är från denna skola.

16 000 går till en skola i ett flyktingläger i Libanon. Där kommer 200 syriska barn att få möjlighet att gå i skola. Förhoppningen
är att de senare ska kunna fortsätta sin skolgång i Syrien. 

Det är Equmeniakyrkan som ansvarar för månadens projekt.