November månads projekt

november, 2014

I november skickas 50 000 kronor till ett projekt som hjälper HIV/Aidssmittade i Kongo-Brazzaville som fått bromsmedicin men behöver hjälp med medicin mot följdsjukdomar. Många smittade har inte råd att köpa de medeciner de behöver.

50 000 kronor går till mat och värme för flyktingar från Syrien. 

Det är Equmeniakyrkan som ansvarar för månadens projekt