Mars månads projekt

mars, 2020

Mars månads projektpengar, 110 000 kronor, går till: "Francisco Aigaje i Cuarto Lote-Skolan" i Ecuador som
förvandlar liv. Människorna i Cuarto Lote med omnejd har många odds emot sig. Deras område räknas
som ett av Ecuadors fattigaste med de högsta nivåerna av alkoholism och våld.
Där tar skolan emot barn i åldrarna 3 - 12 år. Skolan har ett mycket gott rykte och sticker ut på ett positivt
sätt i området. Equmeniakyrkan bidrar nu till två av tio lärarlöner och har tidigare bidragit till lekplats, skol-
byggnader och utrustning såsom tex datorer. Mars månads projektpengar går till delfinansiering av de två
lärarlönerna. Det är 99 barn i åldrarna 3 – 12 år som går på skolan. Se bild.
Det är Equmeniakyrkan som ansvarar för månadens projekt.