Mars månads projekt

mars, 2018

I mars ger vi 40 000 kronor till Fastekampanjen "Att resa sig starkare". I Sydsudan pågår världens snabbast växande
flyktingkris. Stora delasr av landet har drabbats av svält och inbördeskrig. En tredjedel av befolkningen är på flykt.
Samtidigt tar landet emmot flyktingar från Sudan som också flyr från krig. Nu stödjer Svenska kyrkans internationella
arbete tiotusentals sudanesiska flyktingar så att de kan skapa sig en dräglig och trygg tillvaro i flyktinglägren.

Ytterligare 40 000 kronor går till föreningen Senapskornet som bygger solceller på diakonicentret KwaZamokuhle i
sydöstra Sydafrika. Elektriciteten behövs för att driva oblatjärnen men elen är mycket dyr. Med egna solceller kan
man få ner elräkningen och på så sätt frigöra pengar som kan användas till mycket annat.

Det är Svenska kyrkan som ansvarar för månadens projekt.