Mars månads projekt

mars, 2017

I mars går 40 000 kronor till "Ko- och kalvprojektet". Genom Ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som lever
fattigdom en möjlighet till förändring. En ko ger mjölk, vilket leder till inkomst, stärkt självkänsla, skolgång och nya
investeringar. Förändringen börjar med en mätt mage. 

40 000 kronor går till Emau yrkesskola i Tanzania. En yrkesutbildning som ger ungdomar en möjlighet till arbete
och därmed en inkomst.

Svenska Kyrkan, Götene församling, ansvarar för månadens projekt.