Mars månads projekt

mars, 2016

I mars går 30 000 kronor till Svenska Kyrkans kampanj MATRÄTTEN, för allas rätt till mat. 30 000 kronor går till
Emau yrkesskola i Tanzania. En skola som ger ungdomar en utbildning som kan leda till en egen inkomst och därmed
en möjlighet att försörja sig och sin familj. 20 000 kronor går till lokalt flyktingarbete.

Det är Svenska Kyrkan som ansvarar för månadens projekt.