Mars månads projekt

mars, 2015

Mars månads projektpengar går till Emau yrkesskola i Tanzania. En skola som ger ungdomar en yrkesutbildning som kan ge dem en inkomst och en framtid. Skolan utbildar byggarbetare, svetsare och sömmerskor och det är med pengar från Kyrkornas Secon Hand som stora delar av skolan byggts. 
Det är Svenska Kyrkan som ansvarar för denna månads projekt.