Maj månads projekt

maj, 2018

I maj går 65000 kronor till "Give a child a family", se bild. Omkring 1,5 miljoner barn i Sydafrika har mist sina föräldrar i aids. Många barn
lever på gatan och utsätts för sexuella övergrepp. Här finns Centret “Give a child a family”, som erbjuder professionell hjälp till ande,
kropp och själ i en kärleksfull miljö med rådgivning, terapi och varm gemenskap. Man har fått se många illa åtgångna barn bli upprättade.
Fosterhemsprogrammet, som är kopplat till verksamheten rekryterar lämpliga fosterföräldrar, utbildar och följer upp dem. Omkring
100 barn finns varje år på centrat. Barnen bor där i cirka sex månader innan de placeras i fosterhemsfamiljer. Välutbildade socialassistenter
är anställda för att stötta barnen.  Här finns även personal från Götene, Anna-Karin Öhrnstedt. 

10000 kronor går till mat och socialt stöd till barn och utsatta familjer i Nicaragua där May och Esteban Romero arbetar. 
5000 kronor går till en takreparation  på ett barnhem i norra Argentina där Lena Johansson från Forshem verkat i flera perioder.