Maj månads projekt

maj, 2015

Maj månads projektpengar går till ungdomsprojekt i Thailand, översvämningsdrabbade i Malawi, projekt mot människohandel samt lokalt diakonalt arbete.

Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.