Maj månads projekt

maj, 2014

I maj delas 100 000 kronor på två projekt. Hälften till Place of Restoration och resten till ett projekt bland fattiga minoritetsfolk i Bangkok, Thailand.

Place of Restoration är ett centra för hjälp och rehabilitering av utsatta människor som ligger utanför Port Shepstone i Sydafrika. Där tar man hand om och hjälper barn son misshandlats och utnyttjats eller blivit föräldralösa. Centrat som började byggas 1995 förestås av Monica och Basil Woodhouse. De jobbar dessutom aktivt för att finna fosterfamiljer åt barnen.

I Bangkok jobbar man i några av de fattiga områdena där minioritetsfolk bor. Främst inriktar sig projektet på att hjälpa barn och ungdomar. Beroende på område och dess specifika behov skiftar insatserna. Ofta handlar det om att ge meningsfull sysselsättning för barn i skolåldern på deras fritid som en del i ett drogförebyggande arbete. Sportprojekt och engelskaundervisning tillsammans med familjeseminarier och fortbildning för lärare är några exempel. På plats finns utsänd personal från Sverige som jobbar tillsammans med lokala medarbetare och kyrkor. 

Elimkyrkan står som ansvarig för maj månads projekt.