Juni månads projekt

juni, 2017

I juni går 80 000 kronor till Salta i Argentina. Där stöttas ett antidrogprojekt som hjälper ungdomar att komma ur
sitt drogberoende. Det är Korskyrkan som förmedlar månadens projekt.