Juni månads projekt

juni, 2016

I juni går 40 000 kronor till Place of Restoration i Sydafrika. En plats där föräldralösa barn och utsatta kvinnor får en fristad, se bild.

Dessutom går 40 000 kronor till ett antidrog-center i Salta, Argentina. En plats där ungdomar får hjälp att komma bort från sitt drogberoende.

Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.