Juni månads projekt

juni, 2015

I juni går 40 000 kr till ett antidrogprojekt i Salta, Argentina. Det är Billy Gonzales och hans hustru som tillsammans med psykologer, yrkeslärare och andra medarbetare gör ett gott arbete bland ungdomar med missbruksproblem.

20 000 kr går till ungdomar som arbetar som volontärer i flera världsdelar.

16 000 kr går till ett utbildningsprojekt i Arusha, Tanzania. Det handlar nu om att lära vuxna män och kvinnor att läsa,
se bild.

4 000 kr går till abete bland ursprungsbefolkningen i Tartagal, norra Argentina.

Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.