Juni månads projekt

juni, 2014

I juni är det Korskyrkan som ansvarar för de projekt som är aktuella. Det är:

30 000:- till antidrogprojekt i Salta, Argentina

25 000:- till Nödhjälp i Tanzania

20 000:- till Skolprojekt i Bangkok

15 000:- till Byprojekt i Tanzania

10 000:- till Barnbespisningsprojekt i Nicaragua