Juli månads projekt

juli, 2019

I juli ger vi 25 000 kronor till soppkök i Kenya, 25 000 kronor till hjälp för Bulgariens Romer,
25 000 kronor till stöd för cyklonens offer i Mocambique och 25 000 kronor till hjälp till befrielse
för prostituerade kvinnor i Aten genom att ge dem hjälp till riktiga jobb.
Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.