Juli månads projekt

juli, 2016

I juli går 80 000 kronor till människor som drabbades av den svåra jordbävningen i Equador den 16 april i år. Bland annat jobbar ett team med "Terapi genom leende" där aktiviteter görs för att få barn att glömma det svåra för några timmar och istället leka och skratta, se bild.
Det är Ekumeniakyrkan som genomför månadens projekt.