Juli månads projekt

juli, 2015
Odlaren Babakila vid några trädplantor. Han är mentor till flera nytillkomna odlare.

I juli går 80 000 kronor till ett skogs- och jordbruksprojekt i regionen Loutété-Nkayi i Kongo Brazzaville. Regionen har under
mer än ett decenium haft en stadig befolkningsökning och därför är tillgången till ved och utarmning av marken allvarliga
problem. Det är ett brådskande behov att plantera träd för att förhindra ökenspridning, sedimentera jordbruket och få
tillgånmg till ved. Tack vare den entusiasm som uttryckts av folket för att plantera träd kommer projektet också 
att
få stöd från staten, så tack vare de pengar vi bidragit med tidigare har intresset från statens sida väckts och de går in
med ekonomiskt stöd - bra va´!

Projektansvariga är Equmeniakyrkan.