Juli månads projekt

juli, 2014

I juli är det Equmeniakyrkan som ansvarar för månadens projekt. Då går 100 000:- till ett skolprojekt i Nicaragua där barn och ungdomar får en utbildning som handlar om att få goda värderingar och inspirera till att förändra samhället till något positivt och tryggt. Fattigdomen är mycket utbredd och det är lätt att falla för frestelsen att vara med i smugglandet av droger. Under de senaste tio åren har samhällsklimatet på Atlantkusten försämrats kraftigt. Våld och kriminalitet har ökat mycket, liksom missbruk av alkohol och droger. Precis som i sverige tillbringar många barn i Nicaragua stor del av sin vakna tid i skolan. Det gör att skolorna har stor möjlighet att påverka barn och ungdomar. Denna satsning behövs verkligen!