Juli månads projek

juli, 2018

Juli månads projekt, 80 000 kr, går till stöd åt fattiga i små byar i Nicaragua. Indianerna har blivit internflyktingar i sitt eget land.
Moravakyrkan har församlingar i byarna och de stöttar med trygghet på plats, med utbildning i mänskliga rättigheter, hur de ska
hjälpa sina oroliga barn, lära sig nya sätt att odla osv. Det är Equmeniakyrkan som ansvarar för månadens projekt.