Januari månads projekt

januari, 2020

I januari ger vi 110 000 kronor till Give a child a Family i Margate, Sydafrika.
Omkring 1,5 miljoner barn i Sydafrika har mist sina föräldrar i aids. Många barn lever på gatan och utsätts för
sexuella övergrepp. Centret har särskild kompetens att ta emot barn och tonåringar som utsatts för olika former
av övergrepp. Efter en tid på Centret söker man efter fosterfamiljer för barnen. Så centret är en övergångsperiod
för barnen, innan man funnit bra hem för dem. Centret har funnits i många år och har rönt internationell uppmärksamhet.
Centret har många volontärer, men också anställd utbildad personal.

Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.