Januari månads projekt

januari, 2016

I januari går 50 000 kronor till ett antidrogprojekt i Salta, Argentina. Bilden är från centrat där ungdomar
får hjälp av kvalificerad personal. 30 000 kronor går till ett projekt i Bangkok, Thailand. 
Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.