Januari månads projekt

januari, 2015

I januari går månadens projektpengar till följande:

50 000 kronor till Drogförebyggande verksamhet bland ungdomar i salta, Argentina. Bilden är från centrat där ungdomarna får hjälp med drogavvänjning
samt yrkesutbildning i bland annat träbearbetning.

24 000 kronor till Skolprojekt i Bangkok, Thailand.

18 000 kronor till Upprustning av skolor i Tanzania.

8 000 kronor till Stöd för fattiga indianfamiljer i Argentina. 

Korskyrkan ansvarar för månadens projekt.