Februari månads projekt

februari, 2018

I februari går 40 000 kronor till Sydsudan. Där pågår världens snabbast växande flyktingkris. Stora delar av landet har
drabbats av svält och inbördeskrig. En tredjedel av befolkningen är på flykt. Nu stödjer Svenska Kyrkans internationella
arbete tiotusentals sudanesiska flyktingar så att de kan skapa sig en dräglig och trygg tillvaro i flyktinglägren.

40 000 kronor går till Rohingyas, flyktingar från Burma. Insatserna ska förbättra livet för flyktingar som nu bor i tillfälliga
skydd och lever under svåra förhållanden. Det handlar om att säkerställa att de har tak över huvudet, mat, hygienartiklar,
rent vatten och skydd.

Det är Svenska Kyrkan som ansvarar för månadens projekt.