Februari månads projekt

februari, 2017

I februari går 40 000 kronor till "Ko- och kalvprojektet". Genom Ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som lever
fattigdom en möjlighet till förändring. En ko ger mjölk, vilket leder till inkomst, stärkt självkänsla, skolgång och nya
investeringar. Förändringen börjar med en mätt mage. 

40 000 kronor går till Emau yrkesskola i Tanzania.

Svenska Kyrkan, Götene församling, ansvarar för månadens projekt.