Februari månads projekt

februari, 2016

I februari skickas 30 000 kronor till yrkesskolan Emau i Tanzania där bilden är tagen. 

30 000 kronor går till Svenska Kyrkans internationella arbete och 20 000 kronor till

lokalt diakonalt arbete. Det är Svenska kyrkan som ansvarar för månadens projekt.