Februari månads projekt

februari, 2015

Månadens projekt distribueras av Svenska Kyrkan och går till kampanjen "Utrota hungern" och till lokalt diakonalt arbete.