December månads projekt

december, 2018

I december går 40 000 kronor till Emauskolan i Tanzania. En skola som ger ungdomar en utbildning så att de
kan arbeta och försörja sig i framtiden.
40 000 kronor går till julkampanjen "En flicka är född", flickor skall aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller
tvingas - bara för att de är flickor. 

Det är Svenska Kyrkan som ansvarar för månadens projekt.