December månads projekt

december, 2017

I december går 40 000 kronor till julkampanjen "Jag är ett liv". Genom att arbeta mot sexuella övergrepp,
våld och ge barn möjlighet till trygghet, skydd, utbildning, mat och vatten, kämpar vi för att barnens röster
ska höras. Det blir extra fokus på Filippinerna, där barn som lever på gatan kan få ett tryggare liv.

40 000 kronor går till Emau yrkesskola i Tanzania.

Det är Svenska Kyrkan som ansvarar för månadens projekt.