December månads projekt

december, 2016

I december går 40 000 kronor till Svenska Kyrkans julkampanj "Låt fler få fylla fem". Många barn föds i fattigdom, på flykt och där våld
är vardag. Svenska Kyrkan stödjer olika projekt som hjälper barn få mat och trygghet. På bilden ser vi Libone och Latita från Khayelitsha,
ett av Kapstadens fattigaste områden.

40 000 kronor går till Emau yrkesskola i Tanzania. En skola som ger ungdomar en utbildning så att de kan arbeta och försörja sig i framtiden.