December månads projekt

december, 2015

I december går 40 000 kronor till Emausskolan i Tanzania. Det är en internatskola som ger ungdomar en yrkesutbildning
och en möjlighet att försörja sig i framtiden. Dessutom går 40 000 kronor till hjälp åt flyktingar.
Det är Svenska Kyrkan som ansvarar för båda projekten. 

I december kan vi dessutom skicka ut ytterligare 200 000 kronor till följande:
50 000 kronor till Svenska Kyrkans internationella arbete. 50 000 kronor till Equmeniakyrkans internationella arbete.
60 000 kronor till ett antidrogprojekt i Salta, Argentina. 30 000 kronor till Wellspring second hand mot trafficing på Cypern.
10 000 kronor till går till ett projekt i Thailand där man jobbar i urbana miljöer där minioritetsfolk bor.