December månads projekt

december, 2014

I december går 30 000 kronor till ett center i staden Constanta i Rumänien där romska gatubarn får mat, rena kläder och skolgång. 30 000 kronor till Emau yrkesskola i Tanzania, en internatskola där 40 pojkar och 40 flickor får yrkesutbildning. 15 000 kronor går till Den gode herdens skola i Palestina där kristna och muslimska flickor får utbildning, från kindergarten till gymnasium, se bild. 15 000 kronor går till Kwa Zamokuhle Diakonicenter i Sydafrika. Centret arbetar med Aidssjuka, arbetslösa och handikappade. Dessutom går 10 000 kronor till lokalt diakonalt arbete. Det är Svenska Kyrkan som administrerar december månads projekt.