Augusti månads projekt

augusti, 2019

I augusti ger vi 50 000 kronor till humanitära och långsiktiga insatser i konfliktens Sydsudan.
Vi stöder människor i byar och i flyktingläger med skolgång och rent vatten och arbetar för barns
och kvinnors rättigheter.

Långsiktigt arbete minskar könsstympningen i Tanzania. Lucy Bhoke Francis ärvde sitt yrke som
omskärerska och har varit en av de kvinnor som utfört ingreppet. Idag är hon med i en självhjälpsgrupp
för att hitta annan försörjning och arbetar för att alla flickor ska få rätt till sin kropp.  Vi stöder arbetet som
gör att flickor och föräldrar säger nej till övergreppen. Vi ger 50 000 kronor till detta projekt.
Svenska Kyrkan ansvarar för månadens projekt.