Augusti månads projekt

augusti, 2019

I augusti ger vi 50 000 kronor till stöd för människor i byar och i flyktingläger med skolgång, rent vatten
och arbete för barns och kvinnors rättigheter. 50 000 kronor till ett projekt mot könsstympning i Tanzania.
Det är Svenska Kyrkan som ansvarar för månadens projekt.