Augusti månads projekt

augusti, 2017

I augusti går 30 000 kronor till Swazi Aid som arbetar med olika projekt i Swaziland, bland annat brunnsborrning som 
ger människor rent vatten även i tider av torka.
30 000 kronor går till ett byutvecklingsprojekt i Kapsokwony i Kenya. Stödet hjälper barn till skolgång och fattiga
äldre med filtar, medicin och sysselsättning.
20 000 kronor går till ett projekt i Centralafrikanska Republiken som syftar till att ge kvinnor utbildning i sömnad, 
hälsa, barnavård, jordbruk, småföretagande med mera. Se bild.
Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt.