Augusti månads projekt

augusti, 2014

I augusti går 80 000:- till Bangkok i Thailand.Där driver Evangeliska Frikyrkan ett projekt sedan flera år. I projektet jobbar man i några av Bangkoks fattiga områden där minoritetsfolk bor. Främst inriktar sig projektet på att hjälpa barn och ungdomar. Beroende på område och dess specifika behov skiftar insatserna. Ofta handlar det om att ge meningsfull sysselsättning för barn i skolåldern på deras fritid som en del i ett drogförebyggande arbete. Sportprojekt och engelskaundervisning tillsammans med familjeseminarier och fortbildning för lärare är några exempel. Man planerar nu också för ett hjälp- och utbildningscenter där flera projekt kommer ingå. På plats finns utsänd personal från Sverige som jobbar tillsammans med lokala medarbetare och kyrkor.

Dessutom går 10 000:- till lokalt diakonalt arbete i Götene och 10 000:- till volontärsbidrag.

Ansvariga för augusti månads projekt är Korskyrkan.