April månads projekt

april, 2019

Månadens projektpengar går dels till Argentina, där vi stödjer ett Anti- Drog Center där man behandlar personer som
fastnat i drogträsket, många är ungdomar. Centret ligger i staden Salta i norra Argentina. 
Vi ger också stöd till organisationen Give a Child a family i Margate, Sydafrika. Omkring 1,5 miljoner barn i Sydafrika
har mist sina föräldrar i aids. Många barn lever på gatan och utsätts för sexuella övergrepp. Centret har särskild kom-
petens att ta emot barn och tonåringar som utsatts för olika former av övergrepp. Efter en tid på Centret söker man
efter fosterfamiljer för barnen.
Det är Korskyrkan som ansvarar för månadens projekt