April månads projekt

april, 2017

I april går 80 000 kronor till skolan Telmo Marquina i staden Guayaquil i Ecuador. En skolbyggnad som skadades under jordbävningen
i april 2016 behöver ersättas. Byggnaden inrymmer bland annat fem klassrum och toaletter. Dessutom behöver skola nya datorer till
datasalen. Bilden är på klass fyra utanför sitt klassrum. Det är Equmeniakyrkan som ansvarar för månadens projekt.