April månads projekt

april, 2016

I april går 65 000 kronor till ett skogsplanteringsprojekt i Kongo Brazzaville och
15 000 kronor till utbildning för barn med handikapp, även det i Kongo Brazzaville.
Det är Equmeniakyrkan som ansvarar för månadens projekt.