April månads projekt

april, 2015

Stöd till fyra skolor i Equador. En av dem finns i ett litet indiansamhälle i norra Equador och tre i Equadors största stad Guayaquil. Det som skolorna har gemensamt är att de förutom de obligatoriska skolämnena också lär ut goda värderingar och uppmuntrar eleverna till att tro på sig själva och deras möjlighet att påverka sin egen och landets framtid. 
Det är Equmeniakyrkan som ansvarar för månadens projekt.